İnternette Pazarlama Karması

1.Pazarlama Karması
Pazarlamacılar hedef olarak seçtikleri pazarlardan arzu ettikleri geri dönüşleri alabilmek için çeşitli aletler kullanırlar. Bu aletler pazarlama karmalarını oluşturmaktadır. Bu alet setlerini McCarthy pazarlamanın 4 Psi olarak adlandırmıştır.(E. Jerome McCarthy, Basic Marketing: A Managerial Aproach, 1996)
Tablo 1. Pazarlama Karması Araç Seti
Pazarlama Karması Araç Setleri
Product(Ürün)
Ürün Çeşidi
Kalite
Tasarım
Özellikler
Marka Adı
Paketlenme boyutları
Servisler
Garantiler

İadeler

Price(fiyat)
Liste Fiyatı
İndirimler
Ücretler
Ödeme müddeti

Kredi Şartları

Place(yer)
Kanallar
Ele alınacak saha
Sınıflandırma
Mevkiler
Envanter

Taşıt

Promotion
Satış Promosyonu
Reklam
Halkla İlişkiler

Direkt Pazarlama


Her P altındaki pazarlama değişkenleri Tablo 1. de gösterilmiştir.(Philip Kotler) Pazarlama karması kararları, nihai müşteriler için olduğu kadar, ticari kanallara da tesir etmek için verilmelidir.
Şirketler genellikle fiyatları, satış gücü boyutlarını ve reklam masrafını kısa vadede değiştirebilir. Uzun vadede ise yeni ürünler geliştirip, dağıtım kanallarını farklılaştırabilir. Şirketler bu sebeple, genel olarak, bir periyottan diğerine, kısa vadede, pazarlama karması karar değişkenleri sayısının gösterebileceğinden daha az sayıda pazarlama karması değişkenleri yapacaktır.
4 P Satın alanları etkilemek için satıcıların görüşlerine göre mevcut pazarlama aletlerini temsil etmektedir. Bir satın alıcının görüş noktasından , her pazarlama aleti, bir müşteri yararı sunmak için tasarlanmıştır.
Tablo 2. Pazarlama Karması
4P 4C
Product(Ürün) Customer Solution( Müşteri çözüm yolu)
Price(fiyat) Customer Cost( Müşteri masrafı)
Place(yer) Convenience(Uygunluk, kolaylık)
Promotion Communication(Komünikasyon)

Bilgiye dayalı ekonominin her geçen gün daha fazla önem kazandığı toplumumuzda pazarlamanın ve onun karmalarının bir bilgi ummanı olan internetten ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Yeni ekonomide doğal kaynaklara, hammaddelere, ucuz iş gücüne ya da büyük tesislere sahip olmak eskisi kadar önem arz etmemektedir. Buna karşı, yeni ekonomide patent ve know-how gibi kaynaklardan daha kritik ve daha değerlidir.(Marangoz M. 2012, Girişimcilik, s 235.) İkinci dünya savaşı sonrası ekonomik canlanma döneminin “süper zenginleri” bilgisayar yapımcıları, yazılım üreticileri, tv programı yapımcılarıdır.(Drucker F.D., 1994, Kapitalist ötesi toplum)
1.1.İnternette Pazarlama Karması Unsurları
Geleneksel pazarlama karması ögelerini internet ortamı için de düşünmek ve internet ortamının dinamiklerine göre değerlendirmek gerekmektedir. İnternet ortamında pazarlama karmalarının başlıcalarını kısaca açıklamak gerekirse: ( Akar, 2008, s.212-219 ve Haşıloğlu, S.B.(2007) Elektronik Posta ile Pazarlama)
1.1.1.Ürün
İnternette ürün iki grupta toplanır. Dijital ürünler ve hizmetler. Bunların her ikisinin de internet üzerinden reklamı sipariş ya da rezervasyonu, satışı, tüketimi, tedariki mümkündür. Diğer bir grup ise dijital olmayan ürün ve hizmetlerdir. Bunların reklamı sipariş ya da rezervasyonu internet üzerinden yapılır fakat teslimatı ve tedariki geleneksel yollarla yapılmaktadır. Turizm sektöründe otel ya da uçuş rezervasyonu internet üzerinden yapılabilse de hizmet otel veya ulaşım aracında tüketilmektedir. Bununla birlikte gelişen internet teknolojisi sanal tur benzeri ürünlerin oluşmasına olanak tanımış ve internet üzerinden tüketilmesi mümkün olan ürünleri piyasaya çıkarmıştır.
1.1.2.Fiyat
Günümüzde başta hizmet sektörü olmak üzere bir çok işletme iki farklı fiyat belirlemektedir. Söz gelimi Turizm sektöründe operatör, acente vb. geleneksel dağıtım kanallarının sahip olduğu fiyatla internet üzerindeki fiyatlar farklılık gösterebilmektedir. İnternetin yaygınlaşması ise son kullanıcıya sunulan fiyat farklılıklarının en aza inmesine sebep olmaktadır. Zira son kullanıcının internet üzerindeki fiyatlara erişme olanağı fiyat eşitliği yönünde işletmelere baskı niteliğindedir.
1.1.3.Dağıtım
İnternette yer kavramı, işletmelerin ancak domain adresleri ile ilişkilendirilebilir. Benzer koşullarda işletmeler bulundukları konum bakımından eşit düzeydedir. Yine de doğru ve efektif domain adresi seçmek, bu domain adresini ve bu adresin ilişkilendirildiği sunucunun kalitesine dikkat etmek önemli teknik detaylardır.
1.1.3.Tutundurma
Tutundurma yöntemleri genel olarak 5 grupta sınıflandırılmaktadır. Bunlar; kişisel satış, reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme ve doğrudan pazarlamadır. Bu tutundurma karmalarının hepsini internet kanalları ile de gerçekleştirmek mümkündür.