Ülke Ülke Yaşam Pahalılık Endeksi

Ülkelerin yaşam pahalılıklarına göre sıralaması aşağıda movehub tarafından hazırlanan infografikte sunulmuştur. Açık renkle belirtilen ülkeler daha ucuz, koyu renkle belirtilen ülkeler ise yaşam standartları açısından daha pahalıdır.