Verimlilik için Tatil Şart

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu Tamay, bütün yıl boyunca durmadan çalışan insanların verimliliğinin artırılması için mutlaka tatil yapmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Tamay, işverenlerin tatil konusunda çalışanlarına çeşitli imkânlar sunmasının gerekliliğinin önemine de değindi.

TÜSİAV Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu Tamay, çalışanların performanslarını arttırmaları için tatilin önemine vurgu yaparak, şirketler çalışanlar için çeşitli tatil seçenekleri ve avantajları ortaya koyabilirler dedi.

Tamay, şirketlerin otellerle çeşitli anlaşmalara ve indirimlere giderek, çalışanlarının bütçelerine katkı sağlayabileceklerini belirterek, ‘Tüm yıl boyu çalışan bir kişi, 1 hafta da olsa tamamen kafasını boşaltmalı. İş mailleri, iş telefonları ile uğraşmamalıdır. Bunun sağlanması için ise işverenin anlayışlı olması ve buna imkân tanıması gerekmektedir.’ diye belirtti.

Tamay, çalışanlarına tatil seçenekleri sunan firmaların bir maliyetle karşılaşabileceğini de belirterek, ‘Tatil maliyetin düşürülmesi adına çeşitli projeler üretilebilir. Tur şirketleri ve otellerle indirimli yıllık anlaşmalar yapılabilir. Barter usulü ile veya uzun vadeli taksitli ödemelerle en azından çalışanın tatil masrafının bir kısmı üstlenilebilir veya ekstra indirimli gitmesi sağlanabilir. Bu sayede çalışanın iş motivasyonu ve firmaya olan aidiyet duygusu kesinlikle artacaktır.

Firmaların tatil uygulamaları ile çalışanların verimliliği artmış olacak, çalıştığı firmaya hem de ülke ekonomimize olumlu yansıyacaktır.’ diye sözlerini noktaladı.